Hva er nytt i forsikringsåret 2022?

Vi legger bak oss et annerledes år. Forsikringskontoret har opplevd stor pågang fra medlemmene gjennom hele 2021, og vi merker at det kan være utfordrende å orientere seg om vilkårsendringer, reiseråd og lignende.

Endringer 2022.png

Vi er her for å hjelpe deg med dine forsikringsavtaler. 

Nedenfor finner du noen utvalgte endringer som trer i kraft fra 2022.

Barn

Fra 2022 lanseres mentale selvhjelpsprogrammer for barn over 16 år. Dette er et lavterskeltilbud som kan hjelpe ved stress, bekymringer og søvnproblemer.

Barneforsikringen forbedres også ved at forsikringssummen økes på flere dekninger. Uførekapital økes til kr 900 000, og dagpenger ved sykehusopphold endres fra kr 450 til
kr 1 000.

Innboforsikring

De siste årene har media ofte hatt fokus på skader forårsaket av skadedyr. Dekning for bekjempelse av skadedyr er forbedret. Nå dekkes utgifter til bekjempelse av alle skadeinsekter, rotter og mus. Forsikringssummen er økt fra kr 100 000 til kr 150 000.

Samtidig ser vi at syklene blir dyrere og dyrere, mye på grunn av stor etterspørsel etter el-sykler. Forsikringssum for tyveri av sykkel utenfor forsikringssted økes til kr 40 000.

Frivillige livs- og uføreforsikringer

Våre forsikringer knytter seg til grunnbeløpet i folketrygden – G. I 2021 økte G med 4,98 %. Samtidig har det over tid vært en økning i erstatningsutbetalingene. For å holde tritt med kostnadsutviklingen har forsikringsselskapet sett seg nødt til å øke prisene på uføreforsikring med 20 % for 2022. Uføreforsikring blir også dyrere når man blir eldre.

Avtalegiro og eFaktura

Vi minner om at du selv kan velge antall terminer og hvordan du ønsker å betale for forsikringene. Du kan velge mellom 1, 2, 4 eller 12 terminer. Dette velger du selv ved å logge inn på vår forsikringsportal, under «Min profil».