Ulykkesforsikring - familie

Denne forsikringen kan du kjøpe i tillegg til ulykkesforsikringen du har i den obligatoriske grunnforsikringen. Begge forsikringene gir erstatning, det er ingen samordning eller avkortning.

ulykke.jpg

Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. Du kan også få erstatning etter benbrudd og brannskader, til behandlingsutgifter og dagpenger ved sykehusopphold ut over fem døgn.

Forsikringssummen er avhengig av familiesammensetningen på skadedagen, og dekker invaliditetsgrad helt ned til 1 %. Behandlingsutgifter dekkes med inntil 5 % av forsikringssummen.

 

 

 

Forsikringssummer medisinsk invaliditet

Familiesammensetning Medlem Ektefelle/samboer Barn
Medlem 45 G    
Medlem med ektefelle/samboer 22,5 G 22,5 G  
Medlem med barn 22,5 G   27 G
Medlem med ektefelle/samboer og barn 15 G 15 G 20 G

Spørsmål og svar